Kontakt

SARTORIUS SERVIS, s.r.o.
Šulekova 44
811 03 Bratislava

Tel./Fax: 02 544 14 439, 02 544 11 110

Mobil: 0905 238 200

E-mail:
servis@sartoriusservis.com
obchod@sartoriusservis.com
kalibracie@sartoriusservis.com

IČO: 35 879 041
DIČ: 2021820460
IČ pre DPH: SK2021820460
firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, vl.č.31019/B

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.