Servisné služby

Pravidelnou servisnou starostlivosťou o Vaše prístroje môžete predísť nákladným opravám. Prach, mastnota, vlákna a drobné častice môžu kedykoľvek znefunkčniť Vaš prístroj. Štandardné servisné služby poskytujeme v pracovných dňoh od 8:00 do 16:00. Sme schopní zabezpečiť servis a kalibrácie aj v dňoch pracovného voľna a v čase po štandardnom pracovnom čase od 16oo do 8oo rano.

Kalibrácie

Akreditované kalibrácie vykonávajú pracovníci Kalibračného laboratória SARTORIUS SERVIS, s.r.o až do hmotnosti 150kg pre všetky váhy I. a II. a III. triedy presnosti! Neakreditované kalibračné výkony na požiadanie podľa USP vrátane USP protokolu, (napr. pre producentov liekov exportujúcich do USA ) zabezpečuje servisná služba SARTORIUS SERVIS, s.r.o.

Nové produkty

Sartopore® Platinum
Sterile Filtration
Vivaspin® Turbo 15
Centrifugal Concentrators

Priemyselné váženie

Quality, reliability and high precision – that’s what Sartorius Industrial Weighing stands for. Our products offer the best solutions for your processes. Read more…